मराठी कोडी


१]प्रश्न असा आहे कि उत्तर काय :-दिशा 

२]एवढस कार्टं घर कसं राखतं :-कुलूप 

३]इथेच आहे पण दिसत नाही :-वारा 

४]दोन भाउ शेजारी, भेट नाही जन्मान्तरी :-डोळे 

५]पांढरं पातेल पिवळा भात  :-अंड 

६]तिखट, मीठ, मसाला  चार शिंग कशाला :-लवंग

७]सुपभर लाह्या त्यात एक रुपया :-चंद्र आणि चांदण्या 

८]हिरवी पेटी काट्यात पडली,उघडून पाहिली तर मोत्याने भरली :-भेंडी

९]तीन पायांची तिपाई, वर बसला शिपाई  :-चूल आणि तवा

१०]तीनजण वाढायला बाराजण जेवायला :-घड्याळ
११]पाटिल बुवा राम राम, दाढी मिशा लांब लांब  :- कणीस

१२]पाणी नाही, पाऊस नाही, तरी रान कसं हिरवं ,कात नाहि, 
    चुना नाही, तरी तोंड कसं रंगल:-  :-पोपट 

१३]काळ्या रानात हत्ती मेला त्याचा प्रुष्टभाग ऊपसून नेला: - कापुस
१४]काट्याकुट्यांचा बांधला भारा,कुठं जातोस ढबुण्या पोरा :- फणस

१५]पुरूष असून पर्स वापरतो,वेडा नसून कागद फाडतो :-कंडक्टर/ बस वाहक
१६]कुट कुट काडी पोटात नाडी,राम जन्मला हात 
    जोडी कृष्ण जन्मला हात जोडी  :-देवर्‍यातील घण्टी / टाळ.

१७]हजार येती हजार जाती हजार बसती पारावर,अशी नार 
     ती जोराची हजार घेती ऊरावर :-बस / ट्रेन.

१८]एवढीशी नन्नुबाय,सार्‍या वाटनं गीत गाय  :-शिट्टी
१९]कोकणातनं आली नार,तिचा पदर हिरवागार,तिच्या काखेला प्वार :-काजू (फळासकट)
२०]कोकणातनं आली सखी,तिच्या मानंवर दिली बुक्की ,तिच्या घरभर लेकी- लसूण 
२१]कोकणातनं आला भट ,धर की आपट  :-  नारळ 
२२]कांड्यावर कांडी सात कांडी,वर समुद्राची अंडी :-    ज्वारीचे कणीस 
२३]मुकूट याच्या डोक्यावर,जांभळा झगा अंगावर :- वांग
२४]आटंगण पटंगण लाल लाल रान,अन् बत्तीस पिंपळांना एकच पान :-    तोंड (दात आणि जीभ) 
२५]कोकणातनं आला रंगूकोळी, त्यानं आणली भिंगू चोळी,शिंपीण म्हणते शिवू    कशी,परटीण म्हणते धुवू कशी,अन् राणी म्हणते घालू कशी :-   कागद 
२६] सोन्याची सुरी भुईत पुरी,वर पटकार गमजा करी :-  गाजर 

२७]सगळे गेले रानात,अन् झिपरी पोरगी घरात :-केरसुणी
२८]थई थकड धा.. तीन डोकी पाय धा.... :- दोन बैल, नांगर आणि एक माणूस (शेत नांगरणारा)
२९]लाल आहे पण रंग नाही, कृष्ण आहे पण देव नाही, आड आहे 
     पण पाणी नाही, वाणी आहे पण दुकान नाही    :-लालकृष्ण आडवाणी

३०]आहे मला मुख,परंतु खात नाही,दिसते मी झोपलेली,पण असते पळतही,माझ्या   शिवाय तुमचे,जगणेच शक्य नाहीवहा तुम्ही माझी,थोडीशी कळजीही,
मी कोण काढा शोधुन,नाहीतर बें म्हणा मागून         :-  नदी

No comments:

Post a Comment

Cool Blue Outer Glow Pointer