Friday, 11 January 2013

लई भारी माझी कोल्हापुरी ...!!!

बदलत्या जीवनातील आपुलकी कोल्हापूर
माणसाच्या मनातील माणुसकी कोल्हापूर ...!

शिवाजी राजांचे मर्द मराठे कोल्हापूर
झणझनित तांबड्या कटाची मिसळ कोल्हापूर ...!

पन्हाला गडाची तळपती तलवार कोल्हापूर
मारादानी खेळतात जिगर कोल्हापूर ...!

दख्खनचा राजा जोतिबाच गुलाल ,खोबर कोल्हापूर
महाराष्ट्रीयाच्या कलाकारांचे कलानगर कोल्हापूर ...!

राजश्री शाहुंचे आशीर्वाद कोल्हापूर
आई अंबाबाईचा आशीर्वाद कोल्हापूर ...!

रंकाळ्याचा बेधुंद गारवा कोल्हापूर
गुळाचं रसाळ गोडवा कोल्हापूर ...!

रणरागिणी ताराराणी मधील वाघीण कोल्हापूर
क्रिकेट वां फुटबाल वा हॉकीचे शोकीन कोल्हापूर ...!

खासबाग चे मर्दानी कुस्ती कोल्हापूर
मिरवणुकीच्या डान्स ची मस्ती कोल्हापूर ...!

करवीर नगरी दक्षिण काशीतील शक्ती कोल्हापूर
गावाकडच्या मातीतील भोळी भाबडी भक्ती कोल्हापूर ...!

राजारामपुरीच झगमगीत कोल्हापूर
शिवाजीपेठेच झणझणीत कोल्हापूर ...!

पंचगंगेचा प्राचीन घाट कोल्हापूर
मनान,शरीरान राजेशाहीचा थाट कोल्हापूर ...!

शाहिरांचा तडफदार बाज कोल्हापूर
दागिन्यात कोल्हापुरी साज कोल्हापूर ...!


चित्रपट सृष्टीची सुरवात कोल्हापूर
लावणीतील दिलकश नजाकत कोल्हापूर ...!

चपलानपासून फेट्यापर्यंत मातीच अस्सल स्वाभिमान कोल्हापूर
तांबड्या सफेद रस्स्यातील चरचरीत मटन कोल्हापूर ...!

गावरान शिव्यातील रंगद प्रेम कोल्हापूर
राजकारणातील खुन्नस कोल्हापूर ...!


राकट मनाचे प्रेमळ अन दिलदार कोल्हापूर
दादागीरीमधील काटाकीर्र कोल्हापूर ...!

लवंगी मिरचीचा ठसका कोल्हापूर
दुध कट्ट्यावरच आकडी दुध कोल्हापूर ...!

सगळ्या जगाला हेवा वाटावा असे नादखुला फक्त नि फक्त कोल्हापूर
ऐवढ असूनही तनान आणि मनान अस्सल भारतीय कोल्हापूर ...!

जेव जेव भरपूर ,उत्तम ,सुंदर नि पुरेपूर
ते ते लई भारी माझ कोल्हापूर ...!
"भावा!!!... नाद नाही करायचा ......!"


No comments:

Post a Comment

Cool Blue Outer Glow Pointer