Tuesday, 21 April 2015

शुभंकरोती

शुभंकरोती


शुभंकरोती कल्याणम आरोग्यं धनसंपदा।
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते।।
दीप ज्योती: परब्रम्हा दीपज्योतीजनार्दन:।
दीपो हस्तु में पापं दीपज्योतीर्नमोऽस्तुते।।दिव्या दिव्या दिपोत्कार
कानी कुंडल मोती हार
दिव्याला पाहुन नमस्कार
तिलाच तेल कापसाची वात
दिवा ठेव देवापाशी
उजेड पडे तुळशीपाशी
माझा नमस्कार सर्व देवांपाशी
https://www.youtube.com/watch?v=MaXPyjMXK-MNo comments:

Post a Comment

Cool Blue Outer Glow Pointer